Maangrond te koop

In 1980 eigende Dennis Hope zichzelf de maan toe. Of dit wel mocht vroeg Hope per brief aan de Verenigde Naties. Deze reageerde echter niet op zijn vraag waarna Hope uitging van ‘wie zwijgt, stemt toe’. Sindsdien verkoopt hij kleine stukjes maangrond. Slecht loop het niet. De 65-jarige ondernemer zou reeds als 300.000 acres hebben verkocht.

deel deze mindsoup!
like mindsoup op facebook!